• Her er du:
  • Byhaveskolen
Print

Hvad er Byhaveskolen?

Byhaveskolen er en skole for børn med særlige behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Alle børn i Danmark er omfattet af Folkeskoleloven og har principielt samme ret og pligt til at modtage undervisning. Det gælder også børn med forskellige slags handicaps.

Byhaveskolen underviser børn, hvis udvikling kræver særlig støtte.

Eleverne på Byhaveskolen kommer fra de sydfynske kommuner. Skolen har for tiden 132 elever.